Metro bygger attraktive boliger der folk vil bo. Vi ønsker å tilby «En bolig for alle» tilpasset ulike menneskers prioriteringer og behov. Vi bruker lokal arbeidskraft og lokale leverandører slik at alle ledd i prosessen oppleves trygg for våre kunder og samarbeidspartnere.

Brekstad